Lịch sử thay đổi phiên bản

V5.5.2

V5.5.1

V5.5.0

V5.4.9

V5.4.8

V5.4.7

V5.4.6

image

V5.4.5

image

V5.4.4

V5.4.3

V5.4.2

V5.4.1

image

V5.4

Tính năng cắt nhanh mới có các chức năng sau:

image

V5.3.1

V5.3

V5.2

V5.1

V5.0

V4.0

V3.5

V3.0

V2.0

V1.0

Ảnh chụp tính năng

Xem trước Video