ประวัติการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน

V5.5.2

V5.5.1

V5.5.0

V5.4.9

V5.4.8

V5.4.7

V5.4.6

image

V5.4.5

image

V5.4.4

V5.4.3

V5.4.2

V5.4.1

image

V5.4

Quick Cut ใหม่มีคุณสมบัตินี้

image

V5.3.1

V5.3

V5.2

V5.1

V5.0

V4.0

V3.5

V3.0

V2.0

V1.0

ภาพหน้าจอคุณลักษณะ

ตัวอย่างวิดีโอ